Indien de klacht gegrond is komen de verzendkosten (binnen de garantietermijn) voor rekening van Industria Lampen. Industria Lampen stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. U krijgt 1 jaar garantie op uw aankoop van gebruikte goederen, uitsluitend op vertoon van de factuur of kassabon. Bij vervangingen onder garanties blijft de oorspronkelijke aankoopdatum bepalend voor de garantietermijn.

Industria Lampen garandeert dat elk door haar geleverd verlichtingsarmatuur voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel worden die door Industria Lampen binnen de garantieperiode kosteloos hersteld. Glaswerk en eventueel gratis meegeleverde en bijgevoegde batterijen en/of lichtbronnen zoals gloeilampen, halogeenlampen, TL buizen, energiezuinige lampen en LED lampen vallen niet onder de garantie. Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:

  • Veranderingen in of aan het artikel door u of derden zijn aangebracht,
  • Gebreken ontstaan door onoordeelkundig gebruik of enig ander gebruik waarvoor het artikel is bedoeld,
  • beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
  • bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, blikseminductie etc,
  • oververhitting door gebruik van een te hoog wattage gloei- of halogeenlamp,
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
  • indirecte kosten, veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel of het moeten verwijderen en weer moeten aanbrengen door u zelf of door derden, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen.